FORGOT YOUR DETAILS?

Om Tony

Jag har alltid haft det lätt för mig när det handlar om skapande, inspiration och fantasi.
En ovärderlig gåva som definierat både mitt yrkesval som reklamare och min dröm om att bli konstnär. Art Directorns kreativa förmåga sätts ständigt på prov. Jämför detta skapande med konstnärens. Det är två helt skilda saker. AD’s arbete är förvisso kreativt skapande, men inom vissa givna ramar. Han måste arbeta utifrån någorlunda begränsande parametrar.

Det kan konstnären totalt strunta i. Han arbetar helt utan skyddsnät. Båda bedöms och utsätts för kritik – lika viktigt för båda för att kunna överleva, både mentalt och ekonomiskt. I mitt fall så är det fortfarande AD’n som är ”the breadwinner” medan konstnären hävdar ”total frihet” och gör som han vill! Naturligtvis blir konstnären glad om någon uppskattar det han gör, men det är inte drivkraften i skapandet. AD’s verklighet är helt beroende på kundernas bifall och gillande.

Nej, som konstnär är jag inne på Paul Klee’s linje, ”att konstnärens uppgift är att visualisera det som utan honom hade fortsatt vara dolt i det dunkla”.

TOPPEN